Bài Văn Khấn Cúng Về Nhà Mới

Bạn vẫn thường nghe mọi người nói khi làm lễ nhập trạch chuyển nhà phải đọc văn khấn nhập trạch một cách thành tâm, có như vậy mới nhận được sự chứng giám của thần linh, tổ tiên. Vậy văn khấn là gì và bài văn khấn cúng về nhà mới chính xác phải đọc như thế nào?

BÀI VĂN KHẤN CÚNG VỀ NHÀ MỚI

BÀI CÚNG VỀ NHÀ MỚI