Bài Văn Khấn Cúng Tất Niên 30 Tết

Trong dân gian hiện nay còn lưu truyền nhiều bài văn khấn tất niên, xin được trích văn khấn lễ Tất niên 30 Tết (Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa – Thông tin) để độc giả tham khảo:

Bài Văn Khấn Cúng Tất Niên 30 Tết

Bài Văn Khấn Cúng Tất Niên 30 Tết